sheep-farmer-paid-enough-for-its-productsOm du frågar alla de bönder som finns och är verksamma i landet om de får tillräckligt betalt för sina produkter och sitt arbete, kommer de naturligtvis att svara nej. Här spelar det egentligen inte någon roll vilken arbetsgrupp du skulle ha ställt frågan till, utan alla vill ha mera betalt för det de gör. Nu är det dock så att den svenska bonden har ganska så lite betalt för sina produkter. Nu är det inte så att detta pris är så lågt så att bonden inte klarar sig, men det har faktiskt lett till att det idag inte finns utrymme för så många småbönder som tidigare.

Idag är det istället stora bönder med massor av mark att odla på samt en stor mängd djur på sina gårdar som är verksamma. Skulle det vara så att du bara vill vara småbonde idag, skulle du naturligtvis kunna försörja din familj på allt det du odlar och föder upp, men om du ville sälja dina produkter måste du ha en alldeles särskild nisch. Det är inte så många som tar den vägen i livet, och det finns en mycket bra anledning till det.

Det är naturligt att den bonde som nu inte får några skyhöga priser för det arbete som utförs och det som odlas, bidrar till att se till att du kan handla din mat till relativt låga priser i Sverige. Det kan du exempelvis se på mjölken, som i stort sett alla dricker dagligen i Sverige. Om denna kraftigt och snabbt skulle öka i pris skulle det bli mycket diskussioner och protester om detta. I verkligheten är det faktiskt så att bonden får mer än du tror för mjölken, i och med att den svenska staten subventionerar mjölkpriset så alla kan handla sin mjölk utan att betala för mycket. Oavsett är landets bönder viktiga!