so-help-the-farmer-to-sustainabilityNär du är bonde kommer du automatiskt vara den som står i skottgluggen när det gäller att värna om naturen. Här är det du som brukar den, och du som kommer att hälla ut massor av gifter i naturen för att kunna producera grönsaker och tjäna grova pengar. Ja, så var det förr men numera kommer inte detta att fungera alls om du ska vara en omtyckt bonde. Att vara bonde idag är att visa ansvar för naturen och ta hand om den som om den skulle vara ditt barn.

Som bonde kan du ta hand om naturen och bidra till att både du själv och andra får möjligheten till en hållbar livsstil. Det kommer du att kunna göra genom att odla kravmärkta produkter. Om du gör det kommer du att vara en av de många bönder som idag erbjuder ett bättre alternativ i handeln när det gäller valet av grönsaker. Här kan idag konsumenten välja att ta del av alla de kravmärkta produkterna som finns. Kanske kostar det lite mer, men du kommer i gengäld att vara den som lever ett friskare och sundare liv, och samtidigt bidrar till att skapa den hållbarhet som planeten behöver.

Nu är det inte enbart genom att odla på rätt sätt som bonden kan hjälpa till med en hållbarhet. Här handlar det om precis samma saker för bonden som det gör för alla andra i dagens moderna samhälle. Det ska sparas på el och vatten, och man får inte använda skadliga produkter i det privata livet. Att samåka för att spara på bensin kan bli svårt för en bonde då de lever en bit från varandra, men detta är något du kan tänka på när du åker till jobbet eller ska handla kravmärkta grönsaker i butiken. Att vara lantbrukare är ett stort ansvar men du är din egen chef och slappar ditt eget arbete.