soon-draws-near-harvestBeroende på vilken typ av bonde du är och vad det är du odlar kommer du se din skörd vara klar vid olika tider på året. För de flesta bönder är det dock odling av vete, havre, råg och korn som står på programmet. I det fallet kommer du ha din skördesäsong någon gång under hösten, och därför kan alla de som åker runt på vägarna se stora ytor av land blir helt kala igen i väntan på nästa säsong. Nu finns det också de bönder som odlar raps vilket också är något som blir klart för skörd under nästan samma tid.

Den som har mest att göra vid olika tillfällen på året är den som odlar potatis och andra rovor i kombination med andra grönsaker. Beroende på vilka olika grönsaker som odlas kommer dessa att både planteras och skördas under olika månader på året. Det är också just här som det kommer att kunna odlas på rätt sätt och få sina grönsaker kravmärkta, vilket gör att du som bonde också kan tjäna lite mer på dina produkter. Här är det naturligtvis upp till dig, men det hela brukar gå jämnt upp gällande kvalitet eller kvantitet.

För alla bönder som är verksamma och det är skördetider, kommer naturligtvis allt det arbete som finns att göra på gården att intensifieras. Här kan det många gånger vara tal om att hela familjen hjälper till eller att det till och med tas in extrahjälp eller personal för att allt ska kunna hinnas med. Dock kommer detta inte att vara någon speciellt lång tid, och snart går livet på landet tillbaka i normala gängor. Detta naturligtvis om du inte är en person som ser till att det finns saker att göra hela året runt, vilket du måste gör som bonde när du vill leva på ditt yrke.