Det finns några viktiga punkter att gå igenom när det gäller dagligt underhåll av jordbruksmaskiner. Här kommer vi gå igenom sex av dessa punkter, nämligen kylvätska, däck, motorolja, transmissionsolja, kylarpaketet och hydraulolja. När det gäller kylvätska bör den kontrolleras avsvalnad. Det är viktigt att tömma systemet och byta vätskan med jämna mellanrum. däck för jordbruksmaskiner bör bytas ut så snart de är trafikfarliga. När det gäller motorolja är det bra att stå på ett plant underlag när den kontrolleras. Fyll alltid på olja vid behov. Transmissionsoljan kollar du enkelt genom att titta på glasmätaren som sitter till vänster om kraftuttaget.

Ytterligare saker att tänka på

Kylarpaketet ska rengöras med tryckluft eller genom sköljning med vatten. Hydrauloljan kontrolleras genom ett tittöga. Ny olja ska fyllas på vid behov. Hydrauloljan kan lätt kontrolleras genom tittögat. På en vanlig traktor brukar tittögat sitta mellan trapporna. Det är en bra rutin att göra en kontroll varje gång man stiger upp i traktorn. Före kontrollen bör du lyfta frontlyften och sänka frontlastaren så att oljan kan återgå till behållaren. Ny olja fylls på från hydraulikens returkoppling som sitter bak på traktorn. När det gäller däck till jordbruksmaskiner så finns det ett stort utbud på webben.

Hur du sköter om din jordbruksmaskin

Vi har gått igenom de sex viktigaste sakerna att tänka på när det gäller dagligt underhåll av jordbruksmaskiner. Dessa är kylvätska, däck, motorolja, transmissionsolja, kylarpaketet och hydraulolja. Vi har också tittat närmare på när däck till jordbruksmaskiner bör bytas ut och var man kan beställa nya däck. Däcken är bland det viktigaste man har på en jordbruksmaskin. Utan fungerande och tillförlitliga däck kan inte jordbruksmaskinerna göra det jobb som de är tänkta att göra. Det är därför viktigt att regelbundet kontrollera sina däck och se till att de håller den höga kvalitet som de bör göra.